Návrh viacročného rozpočtu Mesta Sereď na roky 2022-2024

[2021-11-24]

Prílohy

  • Návrh viacročného rozpočtu Mesta Sereď na roky 2022-2024 PDF [4.37 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond