Návrh-Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. X/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení neskorších naria

[2021-11-24]
Návrh-Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. X/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení neskorších nariadení

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond