Návrh 7. zmeny rozpočtu Mesta Sereď na rok 2021

[2021-11-24]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond