Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď-pozemkov v lokalite "Kapustniská"

[2021-11-24]

Prílohy

  • Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď-pozemkov v lokalite "Kapustniská" PDF [459 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond