Dražobník Licitor group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina -Oznámenie o dražbe

[2021-11-23]

Prílohy

  • Dražobník Licitor group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina -Oznámenie o dražbe PDF [1.23 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond