Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „ CUKROVAR – prístavba HVB kalolisová stanica“ zverejnenie podľa § 42 ods. 6 stavebného zákona

[2021-11-23]

Prílohy

  • Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „ CUKROVAR – prístavba HVB kalolisová stanica“ zverejnenie podľa § 42 ods. 6 stavebného zákona PDF [251 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond