Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti- Ing.Peter Sudimák, Štefan Mizerík, Júlia Stojkovičová, Michala Ryljaková, Van Hai Phan

[2021-11-23]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond