Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022

[2021-11-22]

Prílohy

  • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022 PDF [598 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond