Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022 pre oblasť rozvoja telovýchovy a športu

[2021-11-19]

Prílohy

  • Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022 pre oblasť rozvoja telovýchovy a športu PDF [415 KB]
  • Príloha č.2A - INDIVIDUÁLNE ŠPORTY Plnenie kritérií výzvy PDF [422 KB]
  • Príloha č.2B - KOLEKTÍVNE ŠPORTY Plnenie kritérií výzvy PDF [423 KB]
  • Žiadosť .docx DOCX [20 KB]
  • Žiadosť .odt ODT [12 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond