Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022 pre oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých

[2021-11-19]

Prílohy

  • Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022 pre oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých PDF [231 KB]
  • Žiadosť .docx DOCX [20 KB]
  • Žiadosť .odt ODT [12 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond