Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022 pre oblasť kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity

[2021-11-19]

Prílohy

  • Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022 pre oblasť kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity PDF [229 KB]
  • Žiadosť .docx DOCX [20 KB]
  • Žiadosť .odt ODT [12 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond