Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022 pre oblasť mládeže

[2021-11-19]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond