Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu Škoda Felícia EČ: DS112BL, VIN:TMBEFF414S0006658 nadobúda štát

[2021-11-18]

Prílohy

  • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu Škoda Felícia EČ: DS112BL, VIN:TMBEFF414S0006658 nadobúda štát PDF [177 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond