Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Stavebníci Karel Kocourek a Ing. Jana Koričanská- rodinný dom na pozemku parc. č. 212/18, katastrálne územie Stredný Čepeň, mesto Sereď

[2021-04-22]

Prílohy

  • Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Stavebníci Karel Kocourek a Ing. Jana Koričanská- rodinný dom na pozemku parc. č. 212/18, katastrálne územie Stredný Čepeň, mesto Sereď PDF [365 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond