Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu „Polyfunkčná zóna Prúdy VI. etapa – stavebný objekt SO.07 Káblové rozvody NN“

[2021-04-22]

Prílohy

  • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu „Polyfunkčná zóna Prúdy VI. etapa – stavebný objekt SO.07 Káblové rozvody NN“ PDF [217 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond