Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny dokončenej stavby - Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome A.Hlinku 1134, Sereď, v zastúpení správcom Naša domová správa s.r.o.

[2020-11-02]

Prílohy

  • Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny dokončenej stavby - Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome A.Hlinku 1134, Sereď, v zastúpení správcom Naša domová správa s.r.o. PDF [222 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond