Upovedomenie o začatí správneho konania - Zmena Rozhodnutia Mesta Sereď

[2020-10-29]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania - Zmena Rozhodnutia Mesta Sereď PDF [193 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond