Návrh rozpočtových opatrení k 6. zmene rozpočtu na rok 2020 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov

[2020-10-28]

Prílohy

  • Návrh rozpočtových opatrení k 6. zmene rozpočtu na rok 2020 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov PDF [1.41 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond