Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Igor Stopka, bytom Jesenského 1111/41., Sereď

[2020-06-23]

Prílohy

  • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Igor Stopka, bytom Jesenského 1111/41., Sereď PDF [226 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond