Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Revitalizácia trhoviska, Mlynárska ulica Sereď

[2020-06-22]

Prílohy

  • Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Revitalizácia trhoviska, Mlynárska ulica Sereď PDF [154 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond