DIPEX spol. s r.o. Niklová 2178/1, Sereď - Kolaudačné rozhodnutie - užívanie stavby DIPEX s.r.o. - 4. etapa rozšírenia závodu

[2020-06-19]

Prílohy

  • DIPEX spol. s r.o. Niklová 2178/1, Sereď - Kolaudačné rozhodnutie - užívanie stavby DIPEX s.r.o. - 4. etapa rozšírenia závodu PDF [237 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond