Sereď Logistics and Infrastructure, s.r.o. Radlinského 2, Bratislava, - Kolaudačné rozhodnutie - povolenie užívania stavby Priemyselný park-Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď

[2020-06-15]

Prílohy

  • Sereď Logistics and Infrastructure, s.r.o. Radlinského 2, Bratislava, - Kolaudačné rozhodnutie - povolenie užívania stavby Priemyselný park-Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď PDF [313 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond