Sereď Logistics and Infrastructure s.r.o., Radlinského 2, Bratislava - Kolaudačné rozhodnutie povolenie užívania stavby -Priemyselný park-Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, objekt: SO124.1 - Spevnené plochy a komunikácie -2.etapa -F

[2020-06-15]

Prílohy

  • Sereď Logistics and Infrastructure s.r.o., Radlinského 2, Bratislava - Kolaudačné rozhodnutie povolenie užívania stavby -Priemyselný park-Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, objekt: SO124.1 - Spevnené plochy a komunikácie -2.etapa -F PDF [236 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond