Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď

[2020-06-10]

Prílohy

  • Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [222 KB]
  • Príloha č. 6 PDF [17.21 MB]
  • Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu PDF [135 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond