Návrh - Dodatok č. 1 zo dňa 25.06.2020 k Štatútu mesta Sereď zo dňa 11.04. 2019

[2020-06-10]

Prílohy

  • Návrh - Dodatok č. 1 zo dňa 25.06.2020 k Štatútu mesta Sereď zo dňa 11.04. 2019 PDF [380 KB]
  • Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu PDF [205 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond