Verejná vyhláška - oznámenia o začatí stavebného konania "Dom seniorov a byty Garbiarska"

[2019-08-23]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond