Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2019

[2019-08-21]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond