Verejná vyhláška – stavebné povolenie „SD/17501- Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Svätoplukova, UO00131“ líniová stavba, v obci Sereď

[2019-08-16]
Názov : Verejná vyhláška –stavebné povolenie
 
Navrhovateľ: SPP-distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739,
                       v zastúpení na základe plnomocenstva Ing. Ireneja Denkocyho,       v zastúpení na základe splnomocnenia Ing. Miroslava Hronca  
 
Stavba:  „SD/17501- Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Svätoplukova, UO00131“ líniová stavba, v obci Sereď
               ulice: Svätoplukova, 8.mája, Tehelná, Krásna, F.Kráľa,  Slnečná,  Slnečná II, Jilemnického, Nová, Šulekovská, Rovná, Vysoká a Priečna.  

Prílohy

  • Verejná vyhláška – stavebné povolenie „SD/17501- Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Svätoplukova, UO00131“ líniová stavba, v obci Sereď PDF [681 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond