Mesto Sereď - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia „Tenisový areál Sereď“ – zisťovacie konanie podľa § 32 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

[2019-08-14]

Prílohy

  • Mesto Sereď - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia „Tenisový areál Sereď“ – zisťovacie konanie podľa § 32 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov PDF [177 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond