Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “ stavebný objekt: SO 124 Spevnené plochy a komunikácie

[2018-06-22]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018