Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania „Polyfunkčná zóna „Prúdy“ I. a II. etapa, 37 radových rodinných domov a príslušná technická infraštruktúra“

[2018-06-12]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018