Verejná vyhláška – územné rozhodnutia na stavbu „IBV Trnavská, Kasárenská 2, Sereď – I. etapa“

[2018-06-12]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018