Rozhodnutie „Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 4/2018“

[2018-06-08]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018