Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

[2018-06-08]
V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018