Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl

[2018-05-30]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018