Návrh 3. zmeny rozpočtu na rok 2018

[2018-05-30]

V príílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018