Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Ivan Benkovský

[2018-05-21]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018