Verejná vyhláška - stavebné povolenie na stavbu „DS_SEREĎ, PEKÁRSKA, NNK“- SO 01–1 kV zemný kábel

[2018-05-17]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018