Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Martin Lámala, Martina Starková, Peter Pazúr

[2018-05-16]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018