Verejná vyhláška - stavebné povolenie na stavbu „Obytný súbor pri Hornočepeňskej ulici, Sereď – Technická infraštruktúra - SO 131 Káblové rozvody NN"

[2018-05-07]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond