OZNAM o chemickom ošetrení drevín

[2018-05-09]

OZNAM o chemickom ošetrení drevín

 

Mesto Sereď, referát životného prostredia oznamuje, že dňa 10.5.2018 bude v skorých ranných hodinách (v čase  od 4,30 hod.  do 10,00 hod., v závislosti od priebehu počasia) vykonávané chemické ošetrenie stromov pagaštanu konského. Ošetrené budú stromy na uliciach v počte:

Železničná ul. – 10 ks

Cukrovarská ul. – 1 ks

ul. D. Štúra  -1 ks

Fándlyho ul. – 1 ks

Vinárska ul. – 1 ks

A. Hlinku – 1 ks

Spádová ul. – 2 ks

Čepenská ul. – 2 ks

Poštová ul. – 1 ks

Parková ul. – 2 ks

Zámocký park – 18 ks

Garbiarska ul.  – 7 ks

Novomestská ul. – 7 ks

Cintorín Kasárenská ul. – 1 ks

 

Referát životného prostredia žiada  občanov mesta Sereď, aby  počas výkonu prác  rešpektovali  pokyny pracovníkov vykonávajúcich uvedenú činnosť.

 

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018