Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Jana Amosa Komenského

[2018-05-03]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond