Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 4/2018“

[2018-05-02]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond