Územné rozhodnutie „Detské ihrisko Čepeňská p.č.167/1, Sereď“

[2018-05-02]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond