Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 4/2018“ – Návrh - Oznámenie o prerokovaní

[2018-04-25]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond