Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. – I. až III. etapa “- SO 67.2 Hala E – výrobná hala – výrobná časť a sklad surovín

[2018-04-18]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018