Návrh programu mestského zastupiteľstva 19.4.2018

[2018-04-12]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018