Návrh ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA SEREĎ ZA ROK 2017 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

[2018-04-04]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018