Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2018 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

[2018-04-04]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018