„Priemyselný park – logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, doplnenie parkovacích stojísk“ – verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.

[2018-03-12]

Mesto Sereď oznamuje, že verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Priemyselný park – logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, doplnenie parkovacích stojísk“  podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční dňa 28.03.2018 (streda) o 16.00 hod. vo veľkej zadačke MsÚ v Seredi.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018